Mona Nilsson
Startsida Om Mona Nyheter Böcker Artiklar Forskning Pressarkiv Français Français

 

Böcker

Mobiltelefonins hälsorisker

Klicka för förstoring

Provläs några sidor ur Del 3

affisch(A4) Affisch (pdf, A4)

affisch(A3) Affisch (pdf, A3)

affisch(A3) Affisch (pdf, 50x70cm)

Mobiltelefonins hälsorisker

299 sidor

I juni 2010 utkom min nya bok Mobiltelefonins hälsorisker -  Fakta om vår tids största miljö- och hälsoskandal. Beställ boken hos din nätbokhandlare:

adlibris bokusbokia

Iver Mysterud, Helsemagasinet VOF: "Decenniets kanske viktigaste bok om hälsa är skriven av den svenska miljöekonomen och journalisten Mona Nilsson. Mobiltelefonins Hälsorisker har tillräckligt med sprängstoff för att skapa ramaskri i medierna, leda till regleringar av mobiltelefonbranschen, få mobiltelefonföretagens börskurser att rasa...//...Boken är kritisk grävande journalistik när den är som bäst."

Gunnar Lindstedt/Tara: "Övertygande och faktaspäckad" 

Jan Rennerfeldt, professor/TF-bladet: Mona Nilsson har på samma kunniga och mycket väldokumenterade sätt skrivit den uppföljande boken Mobiltelefonins hälsorisker...//... Mona har gjort ett storverk när hon dokumenterat vilka risker och skadeverkningar som befolkningen och i synnerhet barn och ungdomar utsätts för....//....Jag önskar att ni inte bara läser den här översikten utan också skaffar er boken och kanske blir lika upprörda som jag blev. Jag önskar att ni sedan berättar om den för era vänner och jag önskar att den kunde nå ut till politiska beslutsfattare och till de myndigheter som ansvar för vår hälsa."

Birger Schlaug/Schlaug.se: "Det finns en dokumentation i boken Mobiltelefonins hälsorisker som gör mig matt, förundrad och ibland nästan förstummad. Mona Nilsson är en myndighet i sig tycks det,..//..Jag får Rachel Carsons Tyst Vår på näthinnan när jag läser Mona Nilssons bok..//..Mona Nilssons envetna arbete är en del i den goda vetenskapens kärna."

Hela Gotland: "Borde bli en väckarklocka av liknande format" (som Rachel Carsons bok Tyst vår)

Bokens tillkomst

Boken bygger på många års granskning och omfattande research. Jag har bevakat frågan sedan 2003, då jag snabbt blev varse den avgrundsdjupa skillnad som fanns mellan forskningsresultaten och mänskliga erfarenheter å ena sidan, och den information som spreds från myndigheter, regering och industrin å den andra.

Jag har intervjuat forskare och experter från hela världen, och tjänstemän vid myndigheter. Jag har läst forskningsrapporter och granskat myndighets- och industridokument, samt analyserat uttalanden från experter och myndighetsrepresentanter. Jag har också träffat och talat med många personer som skadats av den trådlösa tekniken, en del djupt tragiska och hjärtskärande fall. Några vittnesmål från drabbade människor finns med i boken.

Parallellt med arbetet med boken, har jag skrivit över hundra artiklar, de flesta publicerade i Miljömagasinet, men även några debattartiklar som publicerats i Aftonbladet och lokalpress.

Boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Ingen annan journalist har kritiskt granskat myndigheterna, experterna och forskningen, trots alla uppenbara motsägelser, förvridningar av fakta, ignorerande av alarmerande forskningsresultat och alla tragiska och samstämmiga vittnesmål från människors verklighet.

Mobiltelefonins hälsorisker

Ända sedan 1960-talet har forskare beskrivit ett antal sjukdomssymtom som fått samlingsnamnet "mikrovågssyndromet" och som uppstår när människor utsatts för mikrovågor under en längre tid.

Trots kunskapen tillåts mobilindustrin att förorena miljön med allt mer mikrovågor i allt fler sammanhang. Idag exponeras vi dygnet runt för strålningsnivåer som är högre än någonsin tidigare i historien.

Allt fler människor från olika delar av världen vittnar idag om de symtom som beskrevs i mikrovågssyndromet och kopplar dessa till trådlös teknik. Ett ökande antal läkare och experter varnar för allvarliga konsekvenser.

Mobiltekniken innebär risker inte bara för människorna utan för hela ekosystemet. Men riskerna har mörklagts och tonats ner av industrin och myndigheterna. Den här boken ger dig fakta om den forskning de inte vill berätta om. Den avslöjar också WHO:s, experternas och myndigheternas samarbete med och kopplingar till mobilindustrin.

Ur boken Mobiltelefonins hälsorisker:

”Jag vill att allmänheten ska veta att vetenskapen inte bedrivs så som den beskrivs i tidningarna. Jag vill att gemene man ska förstå att de inte rakt av kan acceptera vetenskapsmäns uttalanden utan måste ta dem med en nypa salt, eftersom de alltför ofta tjänar egna intressen och vilseleder. På det sätt som vetenskapen för närvarande finansieras och utvärderas, lär vi oss mer och mer om mindre och mindre, och vetenskapen blir vår fiende i stället för vår vän” Professor Robert O. Becker.  

”Det är viktigt att förhindra att människor hinner bilda sig en egen uppfattning om riskerna” Ur EU-rapporten EMF-NET

"Vi intalas att vi är mera robusta än våra maskiner. Det ursprungliga strålskyddet har urartat till skydd av kommersiella intressen" Dr Markus Kern mfl.

"När man tittar på all forskning är den obestridliga slutsatsen att det kommer att bli en hälsokris. Inte enbart cancer, men också inlärningsproblem, ADHD, autism, Alzheimers, Parkinson samt psykologiska och beteendemässiga störningar" George Carlo, forskningsledare åt amerikanska mobilindustrin på 90-talet.

"Särskilt alarmerande är det faktum att 84% av deltagarn reagerade med en massiv sänkning av serotoninhalterna som en följd av den ökande exponeringen från den nyligen uppförda mobilmasten" Dr Anna Blanz mfl.

Spelet om 3G

 

Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället (2005)

224 sidor. Pocket. Av Mona Nilsson och Marica Lindblad.

I Spelet om 3G presenterar Mona Nilsson och Marica Lindblad delar av den forskning som visar att strålning från mobiltelefoni kan leda till allvarliga konsekvenser för människors hälsa. De granskar även myndigheternas agerande och finner dolda bindningar och en upprörande flathet mot en mäktig industri. En bild av maktfullkomlighet framträder som yttrar sig i ett ointresse för de drabbade och ett pokerspel med vår hälsa. 

Om Spelet om 3G i media:

Kulturnytt, Sveriges Radio: "Boken ger en lång rad både skrämmande och komiska exempel på hur effektiv desinformationsbranschen blivit, ja frågan är om den inte gått om våra vanliga mediers journalistiska kapacitet."

Dr Gormander, Aftonbladet: "Lyckligtvis har boken hittills tystats ned av ansvarsfulla medier för om författarnas plädering skulle nå ut till folket skulle det bli uppror".

Anna Sara Hammar, Labyrint: "Boken är en i alla avseenden välbehövlig väckarklocka". Betyg: 10/10.

Franz Baumann, Gotlands Tidningar: "Boken presenterar all den tunga forskning som man försöker trolla bort framför ögonen på oss."

Peter Wahlbeck, Aftonbladet: "Efter min show på Mosebacke i november kom en man fram och gav mig en bok som han sa skulle förändra min syn på Sverige. Han fick rätt. Boken heter Spelet om 3G."

Pris: 150 kr plus frakt.

För beställning sänd ett mail till mona@monanilsson.se